piatok 26. augusta 2022

Vynálezy a inovácie - prinesú vám zisk?

Inovácie, nápady a vynálezy sú z pohľadu manažéra produkty. Bežná prax hovorí, že pred tým, než začnete do nového produktu investovať, musíte si overiť jeho úspešnosť na trhu.

V prípade vynálezov a inovácií to však neplatí.

Už na začiatku 20. storočia pragmatický filozof amerického pôvodu Charles Sanders Peirce povedal, že nie je možné dopredu analyticky dokázať, že nová myšlienka (inovácia) je dobrá. A teda nie je ani možné dokázať, či a ako úspešne sa uchytí na trhu.

Manažér, zodpovedný za inovácie teda nemôže postupovať tradičným spôsobom a požadovať od vynálezcu aby dokázal, že jeho myšlienka, vynález, či prototyp sa bude dať komerčne využiť.
Paradoxne, tie najprevratnejšie vynálezy, ak sú ohodnocované z pohľadu existujúceho trhu, nemajú žiadne dokázateľné komerčné uplatnenie.

Ako teda nezabiť inováciu?
Namiesto požadovania dôkazov sa musí manažér spoľahnúť na kvalifikovaný odhad. A mal by sa  riadiť dvoma pravidlami:
-chrániť všetky použiteľné vynálezy
-mať trpezlivosť a rátať s tým, že komercializácia vynálezu nie zvyčajne rýchla, ale je záležitosťou niekoľkých rokov

Ak pre vynález neexistuje aktuálne uplatnenie na trhu, je stále možné, že o niekoľko rokov vám prinesie (aj nemalé) zisky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Výhody medzinárodnej prihlášky PCT

  PCT prihláška je medzinárodná prihláška vynálezu, ktorá poskytuje prihlasovateľovi dve hlavné výhody: 1.     Úsporu nákladov 2.     Vi...