streda 12. októbra 2022

Výhody medzinárodnej prihlášky PCT

 

PCT prihláška je medzinárodná prihláška vynálezu, ktorá poskytuje prihlasovateľovi dve hlavné výhody:

1.    Úsporu nákladov

2.    Viac času na rozhodovanie  

Výhodou prihlášky tiež je, že jedným podaním získa prihlasovateľ naraz predbežnú ochranu vo všetkých krajinách, ktoré podpísali dohodu PCT (Patent Cooperation Treaty). Takýto postup značne uľahčí a zjednoduší prihlasovateľovi prístup k ochrane v jednotlivých krajinách, a zároveň znamená aj úsporu finančných prostriedkov. 

Ďalšou výhodou PCT prihlášky je, že dáva okrem predbežnej ochrany prihlasovateľovi aj dodatočný čas na rozhodovanie, v ktorých krajinách požiada o patentovú ochranu. 

Od podania PCT prihlášky až do uplynutia 30 mesiacov od dátumu priority prebieha tzv. Medzinárodná fáza PCT, v ktorej je prihláška spracovávaná medzinárodnou organizáciou duševného vlastníctva WIPO so sídlom v Ženeve. Počas tejto fázy sa vykonajú viaceré centralizované úkony, napríklad medzinárodný prieskum prihlášky, medzinárodné publikovanie prihlášky, v tejto fáze je tiež možné upraviť nároky a odstrániť niektoré formálne chyby prihlášky.

O požiadaní na udelenie ochrany v jednotlivých krajinách (tzv. Národná fáza) sa totiž prihlasovateľ definitívne rozhodne až po uplynutí 30 mesiacov (čo je až 2,5 roka) od prvého dátumu priority. Prihlasovateľ má teda možnosť preveriť si a premyslieť svoju stratégiu patentovania, a zistiť najlepšie možnosti komerčného uplatnenia vynálezu (aj z geografického hľadiska, teda kde je vhodné ochrániť si riešenie). 

 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Výhody medzinárodnej prihlášky PCT

  PCT prihláška je medzinárodná prihláška vynálezu, ktorá poskytuje prihlasovateľovi dve hlavné výhody: 1.     Úsporu nákladov 2.     Vi...