štvrtok 29. septembra 2022

Prihlasovanie Medzinárodných ochranných známok: osobitosti procesu v Číne

Jednou z možností pre klientov, ktorí chcú získať ochrannú známku v zahraničí - mimo EÚ je Medzinárodná prihláška ochrannej známky podľa Madridského protokolu. Je to spôsob, ktorý sa často používa aj na prihlasovanie ochranných známok v Číne.

Po úspešnom získaní registrovanej ochrannej známky v Číne cez Madridský protokol však CNIPA (Čínsky patentový úrad) nevydá automaticky osvedčenie o registrácii ochrannej známky. Majiteľ ochrannej známky tak musí požiadať o vydanie osvedčenia o tom, že ochranná známka je skutočne registrovaná v Číne. Takýto dokument sa vyžaduje napríklad ak majiteľ známky potrebuje podniknúť právne kroky. Osvedčenie o registrácii ochrannej známky vyžadujú aj viacerí prevádzkovatelia obchodných portálov, ako napríklad Alibaba.

Vydanie osvedčenia trvá zvyčajne 1-2 mesiace a je k nemu potrebné doložiť:
1. podpísanú plnú moc na zastupovanie pre čínskeho zástupcu 
2. kópiu osvedčenia o registrácii podniku žiadateľa (ak je žiadateľom právnická osoba)/kópiu pasu (ak je žiadateľom fyzická osoba)


 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Výhody medzinárodnej prihlášky PCT

  PCT prihláška je medzinárodná prihláška vynálezu, ktorá poskytuje prihlasovateľovi dve hlavné výhody: 1.     Úsporu nákladov 2.     Vi...