piatok 26. augusta 2022

Vzťah medzi ochrannou známkou a doménovým menom

Nie každé doménové meno môže byť zaregistrované ako ochranná známka. 

Ale ochranná známka zvyčajne môže byť zaregistrovaná aj ako doménové meno.

Paradoxne, čím výhodnejšie doménové meno, tým menšia šanca na registráciu rovnakej ochrannej známky.

Ochrannou známkou môže byť iba také označenie, ktoré je  schopné odlíšiť tovary a služby daného výrobcu/majiteľa ochrannej známky od ostatných konkurentov. 

Napríklad názov "Drevovýroba" by bol ako doménové meno výborný, ak by bol voľný. Neuspel by však ako ochranná známka, lebo je veľmi všeobecný a mohla by ho používať ktorákoľvek firma s rovnakým predmetom činnosti. Preto nie je dovolené, aby sa obmedzila konkurencia tým, že by si takéto označenie privlastnila len jedna firma.

Majiteľ by uspel pri registrácii ochrannej známky iba s označením, ktoré by bolo na trhu odlíšiteľné od konkurencie, napríklad názov "Drevovýroba Šikulka". Ale iba za predpokladu, že nikto nemá rovnaké alebo podobné označenie už zaregistrované.


 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Výhody medzinárodnej prihlášky PCT

  PCT prihláška je medzinárodná prihláška vynálezu, ktorá poskytuje prihlasovateľovi dve hlavné výhody: 1.     Úsporu nákladov 2.     Vi...