štvrtok 29. septembra 2022

Európsky dizajn - Registered Community Design (RCD) - tipy na spracovanie obrázkov

 

Účelom grafického vyobrazenia/ obrázkov pri dizajne je znázornenie všetkých znakov dizajnu. Prihlasovateľ  zodpovedá za zabezpečenie toho, aby všetky znaky dizajnu boli vyobrazené správne.

Pre ochranu dizajnu je kvalita vyobrazenia/obrázkov veľmi dôležitá.

Preto je dôležité vedieť základné pravidlá týkajúce sa obrázkov pre účely RCD:

Pohľady

Na vyobrazenie vášho dizajnu môžete zaslať až desať rôznych pohľadov dizajnu, sedem chránených a tri nechránené.

Dajú sa nahrať rôzne pohľady, napr. pohľad spredu, zboku, zozadu, zhora, zospodu, v náryse, reze, perspektíve. Uistite sa, či sa pohľady týkajú toho istého dizajnu a či znázorňujú každú jeho viditeľnú časť, v každom pohľade.

Ak podávate prihlášku zloženého výrobku, t. j. výrobku pozostávajúceho z viacerých častí, pričom je možné výrobok rozobrať a znovu zmontovať, musí aspoň jeden pohľad zobrazovať zložený výrobok v zmontovanom stave. To isté sa vzťahuje aj na súpravu predmetov (akými sú napr. šachovnica s figúrkami alebo príborová súprava).

Maximálna veľkosť obrázku v elektronickej forme musí byť menšia ako 2MB.

Farby

Vyobrazenie dizajnu môže byť buď čiernobiele, alebo farebné. Nie je dovolené farebné druhy zmiešať, napr. predložiť na ten istý dizajn tri pohľady v čiernobielom a štyri vo farebnom vyhotovení. Tiež by sa nemali miešať fotografie s výkresmi - treba si zvoliť jeden spôsob grafického vyjadrenia a ten použiť v celej prihláške. Pokiaľ si nechce klient nárokovať nejakú špecifickú farbu, odporúčame použiť výkresy v čierno-bielom prevedení. Pokiaľ chcete prihlásiť aj čierno-biele prevedenie, aj farbu, je nutné podať farebnú verziu ako samostatný variant dizajnu.

Pozadie

Dizajn musí byť vyobrazený na neutrálnom pozadí, pričom prihlasovaný výrobok musí byť zreteľne odlíšiteľný od okolia.

Spôsoby vyznačenia častí dizajnu

Na zvýraznenie niektorých častí obrázku/zobrazenia, buď preto, že chcete nárokovať ochranu len niektorej konkrétnej časti zobrazenia, alebo si naopak pre túto časť dizajnu ochranu nenárokujete, sú prípustné tieto spôsoby:

·        prerušované čiary na označenie prvkov, pre ktoré sa nepožaduje žiadna ochrana,

·        plné čiary na vyznačenie hlavných znakov dizajnu, pre ktoré chcete nárokovať ochranu,

·        farebné tieňovanie a rozmazanie na vylúčenie viacerých znakov z ochrany,

·        prerušenia na vyznačenie toho, že predmetom ochrany nie je presná dĺžka dizajnu.

V pohľadoch dizajnu sa nesmú používať vysvetlivky, popisy ani dodatočné znaky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Výhody medzinárodnej prihlášky PCT

  PCT prihláška je medzinárodná prihláška vynálezu, ktorá poskytuje prihlasovateľovi dve hlavné výhody: 1.     Úsporu nákladov 2.     Vi...